Czepi

Przygotowanie i konwersja ebooków
w programie MS Word 2007

Istnieje zapewne wiele metod konwersji ebooków do formatu mobilnego. Można ją wykonać nawet w notatniku, specjalnym darmowym programie o nazwie: Sigil, etc. Poniżej przedstawiam – rzecz jasna w skrócie – moją metodę konwersji… Nie będę szczegółowo opisywał poszczególnych kroków oraz jak np. instalować wtyczki w programie Calibre, bo to są rzeczy, które powinniście wiedzieć. Zakładam, że posiadacie pakiet MS Office 2007 lub wyższy i potraficie korzystać z programu MS Word oraz…, że plikiem wejściowym jest plik w formacie RTF.

dalej…


spectator_zm

Tworzenie i edycja ebooków programem Sigil

Przygotowanie do konwersji w Calibre

Przed konwersją w Calibre warto przejrzeć i poprawić ewentualne błędy w pliku, który chcemy przekształcić na ebooka w formacie EPUB. Edytor Word pozwala w bardzo wygodny sposób poprawić błędy pisowni, czy literówki, oraz oznaczyć nagłówki przy rozdziałach, podrozdziałach, bądź też poszczególnych częściach książki. Jeśli książka nie posiada podziału na części, to nagłówki rozdziałów oznaczamy jako „Nagłówek 1”. Jeśli książka ma podział na części, to „Nagłówek 1” oznaczamy poszczególne części, a „Nagłówek 2” wszystkie pozostałe rozdziały. Ewentualne podrozdziały oznaczamy „Nagłówek 3”. Tytuł książki i autora też oznaczamy odpowiednimi stylami z zakładki „Format” → „Style formatowania”.Oznaczone nagłówki w trakcie konwersji podzielą na prawidłowe sekcje naszego EPUB-a. To pozwoli nam później wygenerować spis treści i bardzo ułatwi pracę podczas dalszej edycji.

dalej…

Przejdź do paska narzędzi